The Cure – The Head on the Door (1985)

Klasik zbog koga su The Cure postali svetski poznati. Eklektično muzičko ostvarenje u kome se menjaju različiti žanrovi, stilovi i ugođaji koji su besprekorno komponovani u skladnu i harmoničnu muziku.

Više