White Lies – Ritual (2010)

Post punk revival već godinama drma svet alternativnog roka dopirući i prelazeći čak i granice iritantno komercijalnog MTV-ja, no sve vreme uspeva da održi integritet, sa jedne, i svežinu, sa druge strane. I taman kada pomislimo da je to TO, da su ispaljeni svi meci iz svih raspoloživih oružja, odnekud nas iznenadi nova paljba. Ovog puta iz londonskog Ealinga, iz

Više